Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος

Pricelist for 2018 01/04-31/05
 
Double Superior Studio
65.00 €
Triple Superior Studio
75.00 €
Quadruple Studio
90.00 €
Pricelist for 2018 01/06-30/06
 
Double Superior Studio
75.00 €
Triple Superior Studio
85.00 €
Quadruple Studio
110.00 €
Pricelist for 2018 01/07-15/07 01/09-20/09
 
Double Superior Studio
100.00 €
Triple Superior Studio
120.00 €
Quadruple Studio
140.00 €
Pricelist for 2018 16/07-31/07 20/08-31/08
 
Double Superior Studio
120.00 €
Triple Superior Studio
140.00 €
Quadruple Studio
170.00 €
Pricelist for 2018 01/08-20/08
 
Double Superior Studio
140.00 €
Triple Superior Studio
150.00 €
Quadruple Studio
170.00 €
Pricelist for 2018 20/09-30/10
 
Double Superior Studio
70.00 €
Triple Superior Studio
80.00 €
Quadruple Studio
90.00 €